Školní družina bude plně v provozu od pondělí 2. září 2019 v čase od konce vyučování do 16.30 hodin.  Provoz školní družiny bude upřesněn na základě aktuálních změn. Zápisní lístky do školní družiny budou dětem rozdány v pondělí 2. září 2019. Do odevzdání vyplněného lístku zákonnými zástupci budou děti uvolněny ze školní družiny pouze na základě písemného souhlasu rodičů s uvedením data a času odchodu dítěte. Žádáme rodiče, aby zápisní lístky vyplnili do druhého dne, tj. do úterý 3. září 2019 a odevzdali vedoucí školní družiny Haně Kratochvílové.

 

Školní stravování: přihlašování dětí 1. ročníku ke stravování bude řešeno v pondělí 2. září 2019 v rámci úvodního setkání s rodiči. Stravování žáků školy je zajištěno od úterý 3. září 2019.

 

Základní umělecká škola V. Vančury v Háji ve Slezsku s pobočkou v Raduni: 

v pondělí 2. září 2019 se mohou zájemci hlásit v dopoledních hodinách u paní D. Bosákovév učebně ZUŠ ve IV. podlaží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmístění tříd ve školním roce 2019/2020

 

 

 

 

dveře

tř. učitel

třída

 

 

II. podlaží

 

201

Mgr. Miroslava Gřešková

III.

 

 

 

202

Mgr. Hana Bernardová

I.B

 

 

 

206

Mgr. Alice Sonnková

I.A

 

 

 

207

Mgr. Ivana Seidlová

II.

 

 

 

214

Mgr. Marie Korousová

IV.B

 

 

III. podlaží

 

301

RNDr. Ivana Ježková 

VI.

 

 

 

306

Mgr. Hana Beinhauerová

IV.A

 

 

 

307

Mgr. M. Orlíková

V.

 

 

IV. podlaží

 

401

Mgr. Barbara Zemanová

VIII.

 

 

 

402

PaedDr. Vanda Salzmannová

VII.

 

 

 

HUDEBNA

Mrg. Šárka Králová

IX.A

 

 

 

404

Mgr. Patrik Šimeček

IX.B

 

 

 

405

ZUŠ V. Vančury

-