Nezbývá než dětem, pedagogickému sboru a všem zaměstnancům školy popřát krásné prázdniny plné sluníčka, vody, přátelství a zážitků. 

 

V září v novén školní roce na viděnou! Usmívající se