ZSAMS Raduň - Rekonstrukce školní budovy

Základní škola a Mateřská škola Raduň Základní škola a Mateřská škola Raduň

Pro veřejnost
Rekonstrukce školní budovy
IMG_0784.JPG
IMG_0787.JPG
IMG_0791.JPG

 

Před deseti lety zbožné přání, dnes již skutečnost

 

V roce 2000 obecní úřad a ředitelství základní školy řešili dilema.

S přechodem na zemní plyn se objevila potřeba co nejvíce snížit únik tepla – nejlépe zateplením budov. Jenže zároveň bylo nutné vyměnit okna a zkorodované plechové radiátory topení, hlavně však vyřešit problém zatékajících rovných střech. Hledal se optimální postup. Finanční odhady odborníků se šplhaly do mnoha desítek miliónů korun. Po mnoha analýzách byla zvolena cesta postupného řešení.

Prioritu měly střechy. Podařilo se získat první dotaci a budova „A“ dostala valbovou střechu. V roce 2005 se podařilo získat opět dotační peníze. Výsledek byl již na první pohled patrný. Zbývající budovy měly střechy, severní stranu největší budovy („B“) se podařilo zateplit. Začaly se také měnit plechové radiátory za kvalitní litinové. Podstatně se zlepšila tepelná pohoda pro žáky i pracovníky školy. Úspory plynu z velké části vyrovnávaly jeho zdražování. Škoda jen, že nemohla být také vyřešena druhá půlka budovy.

Téměř pět let se hledal vhodný dotační titul i reálné finanční krytí. Letos se naskytla šance. Sedmimiliónová dotace z MŽP a pět miliónů z obecního rozpočtu zajistily dokončení všech záměrů.

Od června probíhaly ve škole intenzívní přípravy. Bylo nutné přestěhovat mnoho vybavení, učebních pomůcek a dalšího materiálu, vše zabezpečit před prachem a případnými vlivy počasí. Objem prací i organizační náročnost si vyžádaly předčasné ukončení školního roku. Cíl byl jasně dán. Veškeré práce uvnitř budov musí být ukončeny před koncem prázdnin, pak zvládnout úklid, protože 1. září začne normální vyučování. V průběhu osmi týdnů museli pracovníci dodavatelské firmy vyměnit radiátory, všechna okna, udělat zateplení a fasádu budovy školní družiny („C“), na jižní straně hlavní budovy („B“) pak opět vyměnit radiátory, všechna okna a parapety, zateplit prostory skladů v 1. nadzemním podlaží a opravit respirium. Práce na vnějším plášti budov by měly být ukončeny asi do konce září letošního roku.

Jaká byla skutečnost? Školní rok jsme začali jako jiné školy 1. září. Všechny prostory jsou v pořádku a slouží vyučování. Venkovní práce pokračují podle plánu. Minulé chladné dny nás již přesvědčily o výhodách zateplení.

Děkuji za podporu, pomoc a péči Obecnímu zastupitelstvu v Raduni, především pak paní starostce Ludmile Juráňové. Za příkladné pracovní nasazení děkuji pracovníkům firmy RAIL. Upřímně děkuji správním zaměstnancům školy za obětavou práci při úklidu celé školy, také pracovníkům obecního úřadu za jejich pomoc. Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům za jejich velký podíl na včasném zahájení vyučování. Upřímný dík patří všem, kdo jakoukokoliv formou přispěli k uskutečnění celé akce.

Před deseti lety to vše bylo zbožné prácí, dnes je to krásná skutečnost.Leoš Tesárek

ředitel školy

 

(15.09.2010)