ZSAMS Raduň - OKAP - Abaku do škol

Základní škola a Mateřská škola Raduň Základní škola a Mateřská škola Raduň

Projekty
OKAP - Abaku do škol
skola4projektlogaup_velky.jpg

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 

Cílem projektu OKAP je zaměřit se v průběhu tří let (2018–2021) na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických a dosáhnout zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, a to u absolventů středních i základních škol. K tomu mají vést aktivity projektu. 

I když naše škola nepatří mezi  přímé účastníky projektu, máme možnost zapojit se do některých aktivit. 

Jednou z těchto aktivit je zavedení metodiky Abaku.

Více informací najdete zde

(28.12.2018)