ZSAMS Raduň - Přijetí dětí do Mateřské školy Vršovice - 2019/2020

Přijetí/nepřijetí/ do Mateřské školy Vršovice Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Raduň rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět/nevyhovět/ žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Vršovice pro školní rok 2019/2020.

Rodičům
Přijetí dětí do Mateřské školy Vršovice - 2019/2020
Přijetí Vršovice

Přijetí/nepřijetí/ do Mateřské školy Vršovice

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Raduň rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět/nevyhovět/ žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Vršovice pro školní rok 2019/2020.

(17.03.2017)