ZSAMS Raduň - Třídní schůzky

Základní škola a Mateřská škola Raduň Základní škola a Mateřská škola Raduň

Rodičům
Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční v listopadu 2012 a v dubnu 2013. Termíny budou včas upřesněny. Rodiče o nich budou informováni prostřednictvím žákovských knížek dětí nebo na www-stránkách školy.

 

(16.11.2010)