ZSAMS Raduň - Vši

Základní škola a Mateřská škola Raduň Základní škola a Mateřská škola Raduň

Rodičům
Vši

Vážení rodiče,

ve třídě dochází u dětí k opakovanému výskytu vší. V zájmu zamezení opakovaného výskytu naše škola ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí dohodla následující opatření:

- provést kontrolu hlavy dítěte

- v případě výskytu vší provést odvšivení včetně odstranění hnid!

 - aby opatření byla účinná, je nutno provést odvšivení současně ve všech rodinách, termín bude upřesněn formou písemného sdělení v deníčku, popř. v žákovské knížce

- upozorňujeme, že odvšivení dítěte je povinností rodičů nebo zákonných zástupců dítěte

 V případě zavšivení je nutno provést odstranění vší a hnid přípravky, které je možno zakoupit v lékárně či drogerii. Aplikace se provádí dle návodu na etiketě nebo příbalovém letáku. K odvšivení je možno použít např. nový preparát Diffusil H forte nebo Paranit.

 Pamatujte na vyčištění hřebenů, gumiček, pokrývek hlavy, ložního prádla, polštářů. Nutno ošetřit i sourozence a další rodinné přslušníky. Léčbu nutno opakovat po 8 – 10 dnech.

 Po dobu výskytu vší ve třídě je nutno provádět kontrolu hlav nejméně 1x týdně. Vaše děti navštěvují nejenom školu, ale i zájmové kroužky!!!

 V případě nejasností můžete kontaktovat ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte.

 

ředitelství školy

(26.10.2014)