ZSAMS Raduň - Pedagogičtí pracovníci

Základní škola a Mateřská škola Raduň Základní škola a Mateřská škola Raduň

Škola
Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Dita Dragonová- ředitelka školy

PaedDr. Leoš Tesárek - zástupce ředitele

 

Výchovná poradkyně:

PaedDr. Vanda Salzmannová (konzultační hodiny: pondělí 13:00 - 14:00 h)

Školní metodik prevence:

Mgr. Ivana Seidlová (konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 - 15:00 h)


Učitelé:

Mgr. Eliška Olbrechtová

Mgr. Hana Beinhauerová

Mgr. Michaela Orlíková

Mgr. Hana Bernardová

Mgr. Miroslava Gřešková

Mgr. Šárka Králová

Mgr. Marie Hulová

Mgr. Alice Sonnková

Mgr. Monika Vágnerová

Mgr. Barbara Zemanová

Mgr. Patrik Šimeček

Mgr. Olga Kolářová

RNDr. Ivana Ježková


 

 

Vychovatelky ŠD:

Hana Kratochvílová - vedoucí ŠD

Dana Husková

Mgr. Martina Včulková

(20.09.2011)