ZSAMS Raduň - E-jídelna

Základní škola a Mateřská škola Raduň Základní škola a Mateřská škola Raduň

Obsah
E-jídelna

Změna cen stravného od 1.1.2013 u dětí základní školy :

 

Finanční limity: 

 

strávníci 6 - 10 let......16,- až 32,- Kč

strávníci 11 - 14 let.....19,- až 34,- Kč

strávníci nad 15 let.....20,- až 37,- Kč

 

strávníci v mateřských školách do 6 let

přesnídávka                      6,- až 9,- Kč

oběd                              14,- až 25,- Kč

svačina                             6,- až 9,- Kč

 

strávníci 7 let

přesnídávka                    9,- až 12,- Kč

oběd                            16,- až 32,- Kč

svačina                           6,- až 10,- Kč

 

Ceny stravného v naší školní jídelně od 1.9.2019 :

strávnící 6 - 10 let......24,- Kč

strávnící 11 - 14 let....26,- Kč

strávníci nad 15 let....28,- Kč

 

Ceny stravného v našich mateřských školách:

strávníci do 6 let

přesnídávka                               8,- Kč

oběd                                       18,- Kč

svačina                                      8,- Kč

celkem                                    34,- Kč

 

strávníci 7 let

přesnídávka                               8,- Kč

oběd                                       20,- Kč

svačina                                      8,- Kč

celkem                                     36,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25.06.2017)