ZSAMS Raduň - Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Raduň Základní škola a Mateřská škola Raduň

Obsah
Kontakty

 

Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace

Gudrichova 223

747 61 Raduň

 

 

 

Ředitelka školy: Mgr. Dita Dragonová

Tel.:553 796 134

Email: dra@sssopava.cz

 

 

Zástupce ředitele školy: PeadDr. Leoš Tesárek

Tel.: 553 796 134

Email: dra@sssopava.cz

 

 

Ekonomka školy: Růžena Čutková

Tel.: 553 796 134

Email: dra@sssopava.cz

 

 

Výchovná poradkyně: PaedDr. Vanda Salzmannová

Tel.: 553 796 134

 

 

Metodici prevence sociálně patologickýchjevů :

Mgr. Ivana Seidlová

Tel.: 553 796 134

 

 

Kontakty na odloučená pracoviště ZŠ a MŠ Raduň, příspěvková organizace

 

 

Školní družina:

Hana Kratochvílová – vedoucí vychovatelka

Tel.: 721116096

Školní jídelna:

Pavlína Mainušová – vedoucí jídelny

Tel.: 553796136

Mateřská škola Chvalíkovice:

Eva Waligová – učitelka pověřená vedením

Tel.:553787232

Mateřská škola Raduň:

Hana Říčná – učitelka pověřená vedením

Tel.: 553796126

Mateřská škola Vršovice:

Hana Říčná – učitelka pověřená vedením

Tel.: 553796149

 

webové stránky MŠ: www.materskéskolky.cz

(kliknout okres Opava, obec Raduň)

(01.07.2009)